Prosper Sklep InternetowyProsper Z³¹cza Szafy... ZapraszamyProsper Redukcja mocy - oszczêdnoœci do 30%

BEZPOL - napowietrzne ograniczniki NN - BOP, Ozi, IOZi, IOZb

Wszystkie ceny są cenami netto, należy doliczyć 23% VAT.
Prowadzi: Dział Handlowy (032) 785-29-00, 01, 02, 04
Fax: (032) 785-29-06

Cennik:

 Karta katalogowa:

Napowietrzne ograniczniki przepięć niskiego napięcia,
Ograniczniki przepięć średniego i wysokiego napięcia,
Osprzęt do linii napowietrznych niskiego, średniego i wysokiego napięcia
,
Osprzęt kablowy i stacyjny,
Osprzęt transformatorowy i osłony izolacyjne,
Urządzenia do ogrzewania i wentylacji szaf rozdzielczych, 
Urządzenia do pomiaru i kompensacji prądów ziemnozwarciowych,
Uziomy i elementy instalacji uziomowych,
Wnętrzowe ograniczniki przepięć.

CENNIK - DATA AKTUALIZACJI: 21-11-2013 - RODZAJ CENY: CENA FABRYCZNA

 

 

KLASY   "A"          

 

 

 

 

L.P.

   OZNACZENIE

 

Nr wyrobu

 J.M.

Cena netto

1.1

Ogranicznik przepięć typu BOP-R 

1.1.1

      Ograniczniki przepięć BOP-R …../ 5 kA  dla sieci nieizolowanych.

1

BOP - R   0,28 / 5 (b,z)

1115-003-001-002

szt.

Tel.

2

BOP - R   0,28 / 5 (s,z)

1115-003-003-002

szt.

Tel.

3

BOP - R   0,28 / 5 (b,p 6 / 100 + k)*

1115-003-001-013

szt.

Tel.

4

                       BOP - R   0,44 / 5 (b,z)

1115-007-001-002

szt.

Tel.

5

                       BOP - R   0,44 / 5 (s,z) 

1115-007-003-002

szt.

Tel.

6

                       BOP - R   044 / 5 (b,p 6 / 100 + k)*

1115-003-001-013

szt.

Tel.

7

BOP - R   0,5 / 5 (b,z)

1115-011-001-002

szt.

Tel.

8

BOP - R   0,5 / 5 (s,z) 

1115-011-003-002

szt.

Tel.

9

BOP - R   0,5 / 5 (b,p 6 / 100 + k)*

1115-003-001-013

szt.

Tel.

10

                       BOP - R   0,66 / 5 (b,z)

1115-015-001-002

szt.

Tel.

11

                       BOP - R   0,66 / 5 (s,z)

1115-015-003-002

szt.

Tel.

12

                       BOP - R   0,66 / 5 (b,p 6 / 100 + k) *

1115-003-001-013

szt.

Tel.

* Ceny podane dla osprzętu dolnego typu przewód "p 6/100+k" w wersji LGY1x6 o długości 1000mm z końcówką oczkową.

   1.1.2          Ograniczniki przepięć BOP-R …./ 5kA dla sieci izolowanych

1.1.2.1

Ogranicznik przepięć BOP/R…/5  z osprzętem  do współpracy z zaciskami przebijającymi izolację

 

 

 

 

1

BOP - R    0,28 / 5 (f,p 6 / 100 + k)

1115-003-001-013

szt.

Tel.

2

BOP - R    0,28 / 5 (f,z)

1115-003-004-002

szt.

Tel.

3

                       BOP - R    0,44 / 5 (f,p 6 / 100 + k)         

1115-007-001-013

szt.

Tel.

4

                       BOP - R    0,44 / 5 (f,z)

1115-007-004-002

szt.

Tel.

5

BOP - R    0,5 / 5 (f,p 6 / 100 + k)         

1115-011-001-013

szt.

Tel.

6

BOP - R    0,5 / 5 (f,z)

1115-011-004-002

szt.

Tel.

7

                       BOP - R    0,66 / 5 (f,p 6 / 100 + k)

1115-015-001-013

szt.

Tel.

8

                       BOP - R    0,66 / 5 (f,z)

1115-015-004-002

szt.

Tel.

* Ceny podane dla osprzętu dolnego typu przewód "p 6/100- + k" w wersji LGY1x6 o długości 1000mm z końcówką oczkową.

1.1.2.2

Ogranicznik przepięć BOP/R- 5  z zaciskami przebijającymi izolację

1

  SE 30.328 BZ - 5

1115-003-010-002

szt.

Tel.

2

  SE 30 428 BZ - 5

1115-003-010-013

szt.

Tel.

3

                       SE 30.344 BZ - 5

1115-007-010-002

szt.

Tel.

4

                       SE 30.444 BZ - 5

1115-007-010-013

szt.

Tel.

5

 SE 30.350 BZ - 5

1115-011-010-002

szt.

Tel.

6

 SE 30 450 BZ - 5

1115-011-010-013

szt.

Tel.

7

                      SE 30.366 BZ - 5

1115-015-010-002

szt.

Tel.

8

                      SE 30 466 BZ - 5

1115-015-010-013

szt.

Tel.

9

 SE 45.328 BZ - 5

1115-003-011-002

szt.

Tel.

10

 SE 45 428 BZ - 5

1115-003-011-013

szt.

Tel.

11

                      SE 45.344 BZ - 5

1115-007-011-002

szt.

Tel.

12

                      SE 45.444 BZ - 5

1115-007-011-013

szt.

Tel.

13

 SE 45.350 BZ - 5

1115-011-011-002

szt.

Tel.

14

 SE 45 450 BZ - 5

1115-011-011-013

szt.

Tel.

15

                      SE 45.366 BZ - 5

1115-015-011-002

szt.

Tel.

16

                      SE 45 466 BZ - 5

1115-015-011-013

szt.

Tel.

17

 SE 46.328 BZ - 5

1115-003-012-002

szt.

Tel.

18

 SE 46 428 BZ - 5

1115-003-012-013

szt.

Tel.

19

                      SE 46.344 BZ - 5

1115-007-012-002

szt.

Tel.

20

                      SE 46.444 BZ - 5

1115-007-012-013

szt.

Tel.

21

 SE 46.350 BZ - 5

1115-011-012-002

szt.

Tel.

22

 SE 46 450 BZ - 5

1115-011-012-013

szt.

Tel.

23

                      SE 46.366 BZ - 5

1115-015-012-002

szt.

Tel.

24

                      SE 46 466 BZ - 5

1115-015-012-013

szt.

Tel.

1.1.3

Ogranicznik przepięć typu BOP-R …../ 10kA dla sieci nieizolowanych.

 

 

 

 

* Ceny dla osprzętu dolnego typu - przewód "p 6/100 + k" wersja LGY1x6 o długości 1000mm z końcówka oczkową.

1

BOP - R   0,28 / 10 (b,z)

1115-004-001-002

szt.

Tel.

2

BOP - R   0,28 / 10 (s,z)

1115-004-003-002

szt.

Tel.

3

BOP - R   0,28 / 10 (b,p 6/100 +k )*

1115-003-001-013

szt.

Tel.

4

                        BOP - R   0,44 / 10 (b,z)

1115-008-001-002

szt.

Tel.

5

                        BOP - R   0,44 / 10 (s,z) 

1115-008-003-002

szt.

Tel.

6

                        BOP - R   0,44 / 10 (b,p 6/100 +k)*

1115-003-001-013

szt.

Tel.

7

BOP - R   0,5 / 10 (b,z)

1115-012-001-002

szt.

Tel.

8

BOP - R   0,5 / 10 (s,z) 

1115-012-003-002

szt.

Tel.

9

BOP - R   0,5 / 10 (b,p 6/100 +k)*

1115-003-001-013

szt.

Tel.

10

                        BOP - R   0,66 / 10 (b,z)

1115-016-001-002

szt.

Tel.

11

                        BOP - R   0,66 / 10 (s,z)

1115-016-003-002

szt.

Tel.

12

                        BOP - R   0,66 / 10 (b,p 6/100 +k)* 

1115-003-001-013

szt.

Tel.

   1.1.4          Ograniczniki przepięć BOP-R …./ 10kA dla sieci izolowanych

1.1.4.1

Ogranicznik przepięć BOP/R…/10  z zaciskami przebijającymi izolację

 

 

 

 

* Ceny dla osprzętu dolnego typu- przewód "p 6/100 + k" w wersji LGY1x6 o długości 1000mm z końcówką oczkową.

1

BOP - R    0,28 / 10 (f,p 6 / 100 + k)

1115-004-004-013

szt.

Tel.

2

BOP - R    0,28 / 10 (f,z)

1115-004-004-002

szt.

Tel.

3

                         BOP - R    0,44 / 10 (f,p 6 / 100 + k)         

1115-008-004-013

szt.

Tel.

4

                         BOP - R    0,44 / 10 (f,z)

1115-008-004-002

szt.

Tel.

5

BOP - R    0,5 / 10 (f,p 6 / 100 + k)         

1115-012-004-013

szt.

Tel.

6

 BOP - R    0,5 / 10 (f,z)

1115-012-004-002

szt.

Tel.

7

                         BOP - R    0,66 / 10 (f,p 6 / 100 + k)

1115-016-004-013

szt.

Tel.

8

                         BOP - R    0,66 / 10 (f,z)

1115-016-004-002

szt.

Tel.

1.1.2.2

Ogranicznik przepięć BOP/R-…/ 10kA  z zaciskami przebijającymi izolację

1

  SE 30.328 BZ -10

1115-004-010-002

szt.

#ARG!

2

  SE 30 428 BZ -10

1115-004-010-013

szt.

Tel.

3

                       SE 30.344 BZ -10

1115-008-010-002

szt.

Tel.

4

                       SE 30.444 BZ -10

1115-008-010-013

szt.

Tel.

5

 SE 30.350 BZ -10

1115-012-010-002

szt.

Tel.

6

 SE 30 450 BZ -10

1115-012-010-013

szt.

Tel.

7

                     SE 30.366 BZ -10

1115-016-010-002

szt.

Tel.

8

                     SE 30 466 BZ -10

1115-016-010-013

szt.

Tel.

9

 SE 45.328 BZ -10

1115-004-011-002

szt.

Tel.

10

 SE 45 428 BZ -10

1115-004-011-013

szt.

Tel.

11

                      SE 45.344 BZ -10

1115-008-011-002

szt.

Tel.

12

                      SE 45.444 BZ -10

1115-008-011-013

szt.

Tel.

13

 SE 45.350 BZ -10

1115-012-011-002

szt.

Tel.

14

 SE 45 450 BZ -10

1115-012-011-013

szt.

Tel.

15

                     SE 45.366 BZ -10

1115-016-011-002

szt.

Tel.

16

                     SE 45 466 BZ -10

1115-016-011-013

szt.

Tel.

18

  SE 46.328 BZ -10

1115-004-012-002

szt.

Tel.

19

 SE 46 428 BZ -10

1115-004-012-013

szt.

Tel.

20

                      SE 46.344 BZ -10

1115-008-012-002

szt.

Tel.

21

                       SE 46.444 BZ -10

1115-008-012-013

szt.

Tel.

22

 SE 46.350 BZ -10

1115-012-012-002

szt.

Tel.

23

 SE 46 450 BZ -10

1115-012-012-013

szt.

Tel.

24

                      SE 46.366 BZ -10

1115-016-012-002

szt.

Tel.

25

                      SE 46 466 BZ -10

1115-016-012-013

szt.

Tel.

1.2.3

Ograniczniki przepięć BOP-R  do montażu na transformatorze.

 

 

 

 

1.2.3.2

Ograniczniki przepięć BOP-R do montażu na transformatorze typ ( fr;p 16/50 +k ) i ( fr;z).

 

 

 

 

* Ceny dla osprzętu dolnego typu  "p 16/50 + k" w wersji LGY1x16 o dł. 500mm z końcówką oczkową.

1

BOP- R - 0,28 / 5 ( fr,z )

1115-003-009-002

szt.

Tel.

2

BOP- R -0,44 / 5 ( fr,z )

1115-007-009-002

szt.

Tel.

3

BOP- R - 0,5 /5 ( fr ; z )

1115-011-009-002

szt.

Tel.

4

BOP - R - 0,66 / 5 ( fr;z )

1115-015-009-002

szt.

Tel.

5

                       BOP- R - 0,28 / 5 ( fr,p 16/50 + k )*

1115-003-009-007

szt.

Tel.

6

                       BOP- R -0,44 / 5 ( fr,p 16/50 + k )*

1115-007-009-007

szt.

Tel.

7

                       BOP- R -  0,5 /5 ( fr ; p 16/50 + k )*

1115-011-009-007

szt.

Tel.

8

                       BOP- R - 0,66 / 5 ( fr;p 16/50 + k )*

1115-015-009-007

szt.

Tel.

9

BOP- R - 0,28 / 10 ( fr,z )

1115-004-009-002

szt.

Tel.

10

BOP- R -0,44 / 10 ( fr,z )

1115-008-009-002

szt.

Tel.

11

BOP- R - 0,5 / 10 ( fr ; z )

1115-012-009-002

szt.

Tel.

12

BOP - R - 0,66 / 10 ( fr;z )

1115-016-009-002

szt.

Tel.

13

                       BOP- R - 0,28 / 10 ( fr,p 16/50 + k )

1115-004-009-007

szt.

Tel.

14

                       BOP- R -0,44 / 10 ( fr, p 15/50 + k )

1115-008-009-007

szt.

Tel.

15

                       BOP- R -  0,5 / 10 ( fr ; p 16/50 + k )

1115-012-009-007

szt.

Tel.

16

                       BOP- R - 0,66 / 10 ( fr;p 16/50 + k )

1115-016-009-007

szt.

Tel.

1.2.3.3

Ograniczniki  z wysięgnikiem - typ  UM/BOP/TOGA 5

1

UM/BOP -R 0,28 /5 /TOGA -5

 

szt.

 

2

UM/BOP-R 0,44 / 5 /TOGA -5

 

szt.

 

3

UM/BOP-R 0,5/ 5 /TOGA -5

 

szt.

 

4

UM/BOP-R 0,66/ 5 /TOGA -5

 

szt.

 

1.3.

Ograniczniki przepięć nN klasy A  z zaciskiem przebijającym izolację  IOZb

1.3.1

Beziskiernikowe ograniczniki przepięć typ IOZb

1

                IOZb 0,28 / 5

1115-720-005-051

szt.

Tel.

2

                IOZb 0,5 / 5

1115-720-005-052

szt.

Tel.

3

                IOZb 0,66 / 5

1115-720-005-053

szt.

Tel.

1.3.2

Iskiernikowy zaworowy ogranicznik przepięć      IOzi 0,66 / 2,5

1115-720-005-023

szt.

Tel.

1.4

Iskiernikowe ograniczniki przepięć typ OZi dla  In = 2,5kA

1.4.1

Ogranicznik przepięć  OZi 0,66 / 2,5

1115-720-005-023

szt.

Tel.