Prosper Sklep InternetowyProsper Złącza Szafy... ZapraszamyProsper Redukcja mocy - oszczędności do 30%

 BEZPOL - Osprzęt metalowy, zaciski, uchwyty, śruby hakowe i końcówki, zaciski transformatorowe, osłony

Wszystkie ceny są cenami netto, należy doliczyć 23% VAT.
Prowadzi: Dział Handlowy (032) 785-29-00 do 02
Fax: (032) 785-29-06

Cennik:

 Karta katalogowa:

Napowietrzne ograniczniki przepięć niskiego napięcia,
Ograniczniki przepięć średniego i wysokiego napięcia,
Osprzęt do linii napowietrznych niskiego, średniego i wysokiego napięcia
,
Osprzęt kablowy i stacyjny,
Osprzęt transformatorowy i osłony izolacyjne,
Urządzenia do ogrzewania i wentylacji szaf rozdzielczych, 
Urządzenia do pomiaru i kompensacji prądów ziemnozwarciowych,
Uziomy i elementy instalacji uziomowych,
Wnętrzowe ograniczniki przepięć.

CENNIK - DATA AKTUALIZACJI: 02-12-2014 - RODZAJ CENY: CENA FABRYCZNA

OZNACZENIE

Nr katalogowy

Cena netto [zł/szt.]

KATALOG NR 1 – Ograniczniki przepięć niskiego napięcia

Ograniczniki przepięć BOP-R …../ 5 kA dla sieci nieizolowanych.

BOP – R

   0,28 / 5 (b,z)

BK 2000/1

31,50

BOP – R

  0,28 / 5 (s,z)

BK 2000/2

30,45

BOP – R

  0,28 / 5 (b,p 6 / 100 + k)

BK 2000/3

37,80

BOP – R

  0,44 / 5 (b,z)

BK 2001/1

31,50

BOP – R

  0,44 / 5 (s,z)

BK 2001/2

30,45

BOP – R

  0,44 / 5 (b,p 6 / 100 + k)

BK 2001/3

37,80

BOP – R

  0,5 / 5 (b,z)

BK 2002/1

31,50

BOP – R

  0,5 / 5 (s,z)

BK 2002/2

30,45

BOP – R

  0,5 / 5 (b,p 6 / 100 + k)

BK 2002/3

37,80

BOP – R

  0,66 / 5 (b,z)

BK 2003/1

31,50

BOP – R

  0,66 / 5 (s,z)

BK 2003/2

30,45

BOP – R

  0,66 / 5 (b,p 6 / 100 + k)

BK 2003/3

37,80

Ograniczniki przepięć BOP-R …./ 5kA dla sieci izolowanych

BOP – R

  0,28 / 5 (f,p 6 / 100 + k)

BK 2000/4

39,90

BOP – R

  0,28 / 5 (f,z)

BK 2000/5

34,65

BOP – R

  0,44 / 5 (f,p 6 / 100 + k)

BK 2001/4

39,90

BOP – R

  0,44 / 5 (f,z)

BK 2001/5

34,65

BOP – R

  0,5 / 5 (f,p 6 / 100 + k)

BK 2002/4

39,90

BOP – R

  0,5 / 5 (f,z)

BK 2002/5

34,65

BOP – R

  0,66 / 5 (f,p 6 / 100 + k)

BK 2003/4

39,90

BOP – R

  0,66 / 5 (f,z)

BK 2003/5

34,65

Ogranicznik przepięć BOP/R- 5 z zaciskami przebijającymi izolację

SE 30.328 BZ – 5

BK 2000/10

57,23

SE 30 428 BZ – 5

BK 2000/11

57,23

SE 30.344 BZ – 5

BK 2001/10

57,23

SE 30.444 BZ – 5

BK 2001/11

57,23

SE 30.350 BZ – 5

BK 2002/10

57,23

SE 30 450 BZ – 5

BK 2002/11

57,23

SE 30.366 BZ – 5

BK 2003/10

57,23

SE 30 466 BZ – 5

BK 2003/11

57,23

SE 45.328 BZ – 5

BK 2000/12

65,10

SE 45 428 BZ – 5

BK 2000/13

65,10

SE 45.344 BZ – 5

BK 2001/12

65,10

SE 45.444 BZ – 5

BK 2001/13

65,10

SE 45.350 BZ – 5

BK 2002/12

65,10

SE 45 450 BZ – 5

BK 2002/13

65,10

SE 45.366 BZ – 5

BK 2003/12

65,10

SE 45 466 BZ – 5

BK 2003/13

65,10

SE 46.328 BZ – 5

BK 2000/14

71,40

SE 46 428 BZ – 5

BK 2000/15

71,40

SE 46.344 BZ – 5

BK 2001/14

71,40

SE 46.444 BZ – 5

BK 2001/15

71,40

SE 46.350 BZ – 5

BK 2002/14

71,40

SE 46 450 BZ – 5

BK 2002/15

71,40

SE 46.366 BZ – 5

BK 2003/14

71,40

SE 46 466 BZ – 5

BK 2003/15

71,40

Ogranicznik przepięć typu BOP-R …../ 10kA dla sieci nieizolowanych.

BOP – R

0,28 / 10 (b,z)

BK 2004/1

31,50

BOP – R

0,28 / 10 (s,z)

BK 2004/2

30,45

BOP – R

0,28 / 10 (b,p 6/100 +k )

BK 2004/3

37,80

BOP – R

0,44 / 10 (b,z)

BK 2005/1

31,50

BOP – R

0,44 / 10 (s,z)

BK 2005/2

30,45

BOP – R

0,44 / 10 (b,p 6/100 +k)

BK 2005/3

37,80

BOP – R

0,5 / 10 (b,z)

BK 2006/1

31,50

BOP – R

0,5 / 10 (s,z)

BK 2006/2

30,45

BOP – R

0,5 / 10 (b,p 6/100 +k)

BK 2006/3

37,80

BOP – R

0,66 / 10 (b,z)

BK 2007/1

31,50

BOP – R

0,66 / 10 (s,z)

BK 2007/2

30,45

BOP – R

0,66 / 10 (b,p 6/100 +k)

BK 2007/3

37,80

Ograniczniki przepięć BOP-R …./ 10kA dla sieci izolowanych

BOP – R

0,28 / 10 (f,p 6 / 100 + k)

BK 2004/4

39,90

BOP – R

0,28 / 10 (f,z)

BK 2004/5

34,65

BOP – R

0,44 / 10 (f,p 6 / 100 + k)

BK 2005/4

39,90

BOP – R

0,44 / 10 (f,z)

BK 2005/5

34,65

BOP – R

0,5 / 10 (f,p 6 / 100 + k)

BK 2006/4

39,90

BOP – R

0,5 / 10 (f,z)

BK 2006/5

34,65

BOP – R

0,66 / 10 (f,p 6 / 100 + k)

BK 2007/4

39,90

BOP – R

0,66 / 10 (f,z)

BK 2007/5

34,65

Ogranicznik przepięć BOP/R-…/ 10kA z zaciskami przebijającymi izolację

SE 30.328 BZ -10

BK 2004/10

57,23

SE 30 428 BZ -10

BK 2004/11

57,23

SE 30.344 BZ -10

BK 2005/10

57,23

SE 30.444 BZ -10

BK 2005/11

57,23

SE 30.350 BZ -10

BK 2006/10

57,23

SE 30 450 BZ -10

BK 2006/11

57,23

SE 30.366 BZ -10

BK 2007/10

57,23

SE 30 466 BZ -10

BK 2007/11

57,23

SE 45.328 BZ -10

BK 2004/12

65,10

SE 45 428 BZ -10

BK 2004/13

65,10

SE 45.344 BZ -10

BK 2005/12

65,10

SE 45.444 BZ -10

BK 2005/13

65,10

SE 45.350 BZ -10

BK 2006/12

65,10

SE 45 450 BZ -10

BK 2006/13

65,10

SE 45.366 BZ -10

BK 2007/12

65,10

SE 45 466 BZ -10

BK 2007/13

65,10

SE 46.328 BZ -10

BK 2004/14

71,40

SE 46 428 BZ -10

BK 2004/15

71,40

SE 46.344 BZ -10

BK 2005/14

71,40

SE 46.444 BZ -10

BK 2005/15

71,40

SE 46.350 BZ -10

BK 2006/14

71,40

SE 46 450 BZ -10

BK 2006/15

71,40

SE 46.366 BZ -10

BK 2007/14

71,40

SE 46 466 BZ -10

BK 2007/15

71,40

Ograniczniki przepięć BOP-R do montażu na transformatorze.

BOP- R – 0,28 / 5 ( fr,z )

BK 2000/6

36,75

BOP- R -0,44 / 5 ( fr,z )

BK 2001/6

36,75

BOP- R – 0,5 /5 ( fr ; z )

BK 2002/6

36,75

BOP – R – 0,66 / 5 ( fr;z )

BK 2003/6

36,75

BOP- R – 0,28 / 5 ( fr,p 16/50 + k )

BK 2000/7

44,10

BOP- R -0,44 / 5 ( fr,p 16/50 + k )

BK 2001/7

44,10

BOP- R -  0,5 /5 ( fr ; p 16/50 + k )

BK 2002/7

44,10

BOP- R – 0,66 / 5 ( fr;p 16/50 + k )

BK 2003/7

44,10

BOP- R – 0,28 / 10 ( fr,z )

BK 2004/6

36,75

BOP- R -0,44 / 10 ( fr,z )

BK 2005/6

36,75

BOP- R – 0,5 / 10 ( fr ; z )

BK 2006/6

36,75

BOP – R – 0,66 / 10 ( fr;z )

BK 2007/6

36,75

BOP- R – 0,28 / 10 ( fr,p 16/50 + k )

BK 2004/7

44,10

BOP- R -0,44 / 10 ( fr, p 15/50 + k )

BK 2005/7

44,10

BOP- R -  0,5 / 10 ( fr ; p 16/50 + k )

BK 2006/7

44,10

BOP- R – 0,66 / 10 ( fr;p 16/50 + k )

BK 2007/7

44,10

Ograniczniki z wysięgnikiem – typ UM/BOP/TOGA 5

UM/BOP –R 0,28 /5 /TOGA -5

BK 2000/8

**

UM/BOP-R 0,44 / 5 /TOGA -5

BK 2001/8

**

UM/BOP-R 0,5/ 5 /TOGA -5

BK 2002/8

**

UM/BOP-R 0,66/ 5 /TOGA -5

BK 2003/8

**

Ograniczniki przepięć nN klasy A z zaciskiem przebijającym izolację IOZb

IOZb 0,28 / 5

BK 2503

36,00

IOZb 0,5 / 5

BK 2500

36,00

IOZb 0,66 / 5

BK 2501

36,00

Iskiernikowy ogranicznik przepięć  Iozi 0,66 / 2,5

BK 2502

34,00

KATALOG NR 2 – Ograniczniki przepięć średniego i wysokiego napięcia

UWAGA! Ceny dostępne wyłącznie na zapytanie bezpol@bezpol.pl lub 34 313 07 77

 

 

Typ SBK (Tridelta Uberspannungsableiter GmbH Niemcy)

 

 

Typ VARISIL HE oraz VARISIL HE – S (Tridelta Parafoudres S.A. Francja)

 

 

KATALOG NR 3 – Urządzenia do ogrzewania i wentylacji szaf rozdzielczych

Ogrzewacze i wentylatory

SERIA HG

 

 

HG 015

BK 10000/15

102,00

HG 030

BK 10000/30

110,00

HG 045

BK 10000/45

116,00

HG 060

BK 10000/60

168,00

HG 075

BK 10000/75

169,00

HG 100

BK 10000/100

170,00

HG 150

BK 10000/150

231,30

SERIA   HGK

 

 

HGK 010

BK 11000/10

64,40

HGK 020

BK 11000/20

66,70

HGK 030

BK 11000/30

70,20

SERIA   HGL

 

 

HGL 250

BK 12000/250

295,00

HGL 400

BK 12000/400

343,00

SERIA   HGS

 

 

HGS 008

BK 13000/8

26,00

HGS 013

BK 13000/13

39,70

SERIA   CSF060

 

 

CSF 060/50

BK 14060/50

150,00

CSF 060/100

BK 14060/100

200,00

CSF060/150

BK 14060/150

254,00

SERIA   CS 060

 

 

CS 060/50

BK 15060/50

99,00

CS 060/100

BK 15060/100

170,00

CS060/150

BK 15060/150

248,00

SERIA   CS028

 

 

CS 028/150

BK 15028/150

276,00

SERIA   CR  027

 

 

CR 027 – z wentylatorem 475W

BK 15027/475

553,00

CR 027 – z wentylatorem 550W

BK 15027/550

624,00

SERIA HV

 

 

HV 031 100 W

BK 15031/100

208,90

HV 031 150W

BK 15031/150

215,40

HV 031 200W

BK 15031/200

180,00

HV 031 300W

BK 15031/300

300,00

HV 031 400W

BK 15031/400

310,00

SERIA HVL

 

 

HVL 031 – z wentylatorem 100W

BK 16031/100

282,00

HVL 031 – z wentylatorem 150W

BK 16031/150

302,00

HVL 031 – z wentylatorem 200W

BK 16031/200

308,00

HVL 031 – z wentylatorem 300W

BK 16031/300

424,00

HVL 031 – z wentylatorem 400W

BK 16031/400

432,25

SERIA CREx

 

 

CREx 050

BK 19000/050

 

CREx 100

BK 19000/100

589,00

Filtry z wentylatorem kompletne

 

 

Seria  FF 018

BK 17000/1

350,00

Seria  FF 018

BK 17000/2

475,00

Seria  FF 018

BK 17000/3

553,00

Standardowe filtry z wentylatorami kompletne.

 

 

Seria FF 018 21 m³/h

BK 01821

215,00

Seria FF 018 55 m³/h

BK 01855

242,00

Seria FF 018 102 m³/h

BK 018102

287,00

Filtr wyjściowy

 

 

Seria  EF 118 21 m³/h

BK 11821

158,00

Seria  EF 118 55 m³/h

BK 11855

219,00

Seria  EF 118 102 m³/h

BK 118102

305,00

Standardowy filtr wyjściowy

 

 

Seria EF 118 21 m³/h

BK 11821/1

57,00

Seria EF 118 55 m³/h

BK 11855/2

61,00

Seria EF 118 102 m³/h

BK 118102/3

70,00

Przeciwzakłóceniowy filtr z wentylatorem seria FF 018.

 

 

Seria FF 018 / 230 Vwersja standard

BK 018230/1

*

Seria FF 018 / 230 V wersja przeciwzakłócenowa

BK 018230/2

*

Seria FF 018/ 120 V wersja standard

BK 018120/1

*

Seria FF 018 / 120 V wersja przeciwzakłóceniowa

BK 018120/2

*

Filtr wyjściowy przeciwzakłóceniowy seria EF 118

 

 

Seria EF 018 / 230 Vwersja standard

BK 118230/1

*

Seria EF 018 / 230 V wersja przeciwzakłócenowa

BK 118230/2

*

Seria EF 018/ 120 V wersja standard

BK 118120/1

*

Seria EF 018 / 120 V wersja przeciwzakłóceniowa

BK 118120/2

*

Regulatory temperatury i wilgotności

FZK 01 100

BK 01100

86,30

KTO 1140

BK 01140

43,00

KTS 1141

BK 01141

43,00

FTO 011

BK 00011

33,20

MFR 012

BK 00012

184,00

ETF 012

BK 00012/1

295,00

Rex 015

BK 00015

480,00

Rex 025

BK 00025

480,00

KATALOG NR 4 – Osprzęt do linii napowietrznych niskiego, średniego i wysokiego napięcia

Śruby

Śruba hakowa typu SHPo

 

 

SHPo  -  16 / 160

BK1001

7,03

SHPo  -  16 /  200

BK1002

7,59

SHPo  -  16 / 240

BK1003

8,11

SHPo  -  16 / 300

BK1004

8,92

SHPo  -  16/  320

BK1005

9,20

SHPo  -  20 / 160

BK1006

9,96

SHPo  -  20 / 200

BK1007

10,77

SHPo  -  20 / 240

BK1008

11,57

SHPo  -  20 /  250

BK1009

11,78

SHPo  -  20 / 320

BK1010

13,19

SHPo  -  20 / 350

BK1011

13,81

SHPo  -  20 / 480

BK1012

16,45

Śruba hak kompletna typu SHPkm

 

 

SHPkm  16 / 160

BK1013

9,65

SHPkm  16 / 200

BK1014

10,20

SHPkm  16 / 215

BK1015

10,40

SHPkm  16 / 240

BK1016

10,97

SHPkm  16 / 250

BK1017

10,87

SHPkm  16 / 300

BK1018

11,54

SHPkm  16 / 320

BK1019

11,81

SHPkm  16 / 360

BK1020

12,38

SHPkm  16 / 420

BK1021

13,21

SHPkm  16 / 500

BK1022

14,32

SHPkm  20 / 200

BK1023

13,39

SHPkm  20 / 220

BK1024

13,79

SHPkm  20 / 240

BK1025

14,19

SHPkm  20 / 250

BK1026

14,40

SHPkm  20 / 280

BK1027

14,98

SHPkm  20 / 310

BK1028

15,61

SHPkm  20 / 320

BK1029

15,82

SHPkm  20 / 360

BK1030

16,62

SHPkm  20 / 510

BK1031

19,66

Śruba dwustronna typu SDP

 

 

SDP     16 x 250

BK1040

4,27

SDP     16 x 380

BK1041

5,35

SDP     20 x520

BK1042

9,17

Śruby dwustronne

 

 

SDPk-   16 / 165

BK1043

5,09

SDPk    16 / 250

BK1044

5,87

SDPk    20 / 240

BK1045

7,88

SDPk    20 / 280

BK1046

8,65

SDPk-s    20 / 240

BK1047

10,27

SDPk-s    20 / 280

BK1048

10,96

SDPk-s    20 / 360

BK1049

12,12

Śruby wydłużone

 

 

SWP

16 / 220

BK1050

6,21

SWP

16 / 250

BK1051

9,88

SWP

16 / 300

BK1052

7,34

SWP

16 / 420

BK1053

10,59

SWP

20 / 200

BK1054

7,52

SWP

20 / 250

BK1055

8,59

SWP

20 / 300

BK1056

9,67

SWPkm 16/220

BK1057

7,61

SWPkm 16/250

BK1058

8,03

SWPkm 16/300

BK1059

8,73

SWPkm 20/200

BK1060

9,00

SWPkm 20/250

BK1061

10,05

SWPkm  20/300

BK1062

11,13

Śruba naciągowa (rzymska)

 

 

M 16/375/515

BK1063

28,57

Haki

Hak nakrętkowy typu HNP

 

 

HNP 12

BK1101

8,43

HNP 16

BK1102

8,43

HNP 20

BK1103

12,00

Uchwyt hakowy do  mocowania na rurach typ UNS

 

 

UNS 16/50

BK1100

13,18

Hak do słupów okrągłych mocowany taśmą

 

 

HST 16

BK1104

17,66

HST 20

BK1105

18,67

Hak do słupów okrągłych mocowany taśmą wersja długa

 

 

HSTd 16

BK1117

17,09

HSTd 20

BK1118

18,73

Hak nakrętkowo - dystansowy HND

 

 

HND M 16

BK1108

27,69

HND M 20

BK1109

33,13

Hak płytkowy naścienny HPN

 

 

HPN 12

BK1110

9,82

HPN 16

BK1111

13,98

HPN 20

BK1112

16,02

Hak naścienny lekki HNL

 

 

HNL 12

BK1113

9,33

HNL 16

BK1114

10,36

Hak naścienny lekki do taśmy

 

 

HNL 12

BK1115

9,35

HNL 16

BK1116

10,37

Trzony

Trzon hakowy THS

 

 

THS 16/200

BK1300

8,79

THS 16/250

BK1301

9,21

THS 16/300

BK1302

9,86

THS 16/350

BK1303

10,62

THS 20/200

BK1305

10,59

THS 20/250

BK1306

11,24

THS 20/300

BK1307

11,90

Trzon hakowy

 

 

HTT 16

BK1106

20,86

HTT 20

Bk1107

24,30

Trzon kabłąkowy wygięty TKS W

 

 

TKS  80 W

BK1312

13,13

TKS  115 W

BK1313

18,85

Trzon kabłąkowy prosty TKS

 

 

TKS 80

BK1310

12,71

TKS 115

BK1311

19,18

Uchwyty

Uchwyt odciągowy ( Półrolka  )

BK3001

10,00

Uchwyt śrubowo-kabłąkowy USK

 

 

USK  8 /10

BK3002

8,20

USK 11 / 15

BK3003

11,62

USK 15 / 19

BK3004

16,28

Zacisk przyłączeniowy do uziemiacza przenośnego (rożek uziemiający)

 

 

RU-10

BK8331

13,77

RU-15

BK8332

13,77

RU-20

BK8333

13,77

Zacisk prądowy 10-50

 

 

10-50

BK3007

1,88

Łączniki

Łącznik kabłąkowy ze sworzniem nitowym  ŁKN

 

 

ŁKN  16/ 60

BK40101

na zapytanie

ŁKN   16/70

BK40102

na zapytanie

ŁKN   20/60

BK40103

na zapytanie

ŁKN    20 / 70

BK40104

na zapytanie

Łącznik kabłąkowy ze sworzniem śrubowym  ŁKS

 

 

ŁKS 16/60

BK40121

na zapytanie

ŁKS  16/70

BK40122

na zapytanie

ŁKS  19/60

BK40123

na zapytanie

ŁKS   19/70

BK40124

na zapytanie

ŁKS   22/75

BK4010

na zapytanie

ŁKS   22/100

BK4012

na zapytanie

ŁKKs 22/100

BK4011

na zapytanie

Łączniki kątowe 90°

 

Łącznik kątowy 16/154

BK4013

na zapytanie

Łącznik kątowy 20/164

BK4014

na zapytanie

ŁO 300/30

BK 4015

na zapytanie

Łączniki orczykowe

 

ŁODs 400/19

BK4020

na zapytanie

ŁODs 500/80

BK4021

na zapytanie

ŁODs 500/70

BK4022

na zapytanie

ŁODn 200/20

BK4023

na zapytanie

ŁOD s 400/19/70

BK4024

na zapytanie

ŁOD II

BK4019

na zapytanie

ŁODn 250/20

BK4025

na zapytanie

Łączniki przedłużające

 

ŁPC120/17/150

BK4140

na zapytanie

ŁPC120/17/200

BK4141

na zapytanie

ŁPC120/17/300

BK4142

na zapytanie

ŁPC180/23/450

BK4143

na zapytanie

ŁPC180/23/500

BK4144

na zapytanie

ŁPC180/23/700

BK4145

na zapytanie

ŁPC300/28/170

BK4146

na zapytanie

ŁPC180/28/230

BK4147

na zapytanie

ŁPC180/23/400

BK4148

na zapytanie

ŁPC300/28/400

BK4149

na zapytanie

ŁPC300/28/600

BK4150

na zapytanie

ŁPC180/23/680

BK4151

na zapytanie

ŁPP 1

BK4101

na zapytanie

ŁPP 2

BK4102

na zapytanie

ŁPP 170/28

BK4102/1

na zapytanie

ŁPR 290/440

BK4103

na zapytanie

ŁPR 208/304

BK4103/1

na zapytanie

ŁPR 470/790

BK 4103/2

na zapytanie

Łącznik przedłużający jednowidlasty nitowy  ŁPJn

 

 

ŁPJn 16/150

BK4104

na zapytanie

ŁPJn 16/200

BK4104/A

na zapytanie

ŁPJn 20/150

BK4100

na zapytanie

ŁPJn 20/300

BK4105

na zapytanie

ŁPJn 20/320

BK4106

na zapytanie

ŁPJn 20/400

BK4107

na zapytanie

ŁPJn 20/450

BK4108

na zapytanie

ŁPJn  20/600

BK4109

na zapytanie

ŁPJn 20/700

BK4110

na zapytanie

ŁPJn 20/850

BK4111

na zapytanie

ŁPJn 20/900

BK4112/A

na zapytanie

ŁPJn 20/1000

BK4112

na zapytanie

ŁPJn 20/1100

BK4113

na zapytanie

Łącznik przedłużający jednowidlasty śrubowy  ŁPJs

 

ŁPJs 19/100

BK4114/100

na zapytanie

ŁPJs 19/120

BK4114/120

na zapytanie

ŁPJs 19/150

BK4114

na zapytanie

ŁPJs 19/110

BK4115

na zapytanie

ŁPJs 19/235

BK4116

na zapytanie

ŁPJs 19/300

BK4117

na zapytanie

ŁPJs 19/320

BK4118

na zapytanie

ŁPJs 19/400

BK4119

na zapytanie

ŁPJs 19/450

BK4120

na zapytanie

ŁPJs 19/600

BK4121

na zapytanie

ŁPJs 19/700

BK4122

na zapytanie

ŁPJs 19/850

BK4123

na zapytanie

ŁPJs 19/900

BK4124

na zapytanie

ŁPJs 19/1000

BK4125

na zapytanie

ŁPJs 19/1100

BK4126

na zapytanie

Łącznik przedłużający jednowidlasty śrubowy  ŁPJs(g)

 

 

ŁPJs(g) 19/100/20

BK4171/100

na zapytanie

ŁPJs(g) 19/125/20

BK4171/125

na zapytanie

ŁPJs(g) 19/150/20

BK4171/150

na zapytanie

ŁPJs(g) 19/200/20

BK4171/200

na zapytanie

ŁPJs(g) 19/250/20

BK4171/250

na zapytanie

Łącznik przedłużający jednowidlasty śrubowy  ŁPJs

 

ŁPJs 19/100/215

BK4172/100

na zapytanie

ŁPJs 19/110/215

BK4172/110

na zapytanie

ŁPJs 19/120/215

BK4172/120

na zapytanie

ŁPJs 19/150/215

BK4172/150

na zapytanie

ŁPJs 19/200/215

BK4172/200

na zapytanie

ŁPJs 19/235/215

BK4172/235

na zapytanie

ŁPJs 19/300/215

BK4172/300

na zapytanie

ŁPJs 19/400/215

BK4172/400

na zapytanie

Łącznik przedłużający jednowidlasty śrubowy  ŁPJs(g)

 

ŁPJs(g) 22/100

BK4130/100

na zapytanie

ŁPJs(g) 22/150

BK4130/150

na zapytanie

ŁPJs(g) 22/200

BK4130/200

na zapytanie

ŁPJs(g) 22/250

BK4130/250

na zapytanie

ŁPJs(g) 22/300

BK4130/300

na zapytanie

ŁPJs(g) 22/350

BK4130/350

na zapytanie

ŁPJs(g) 22/400

BK4130/400

na zapytanie

ŁPJs(g) 22/450

BK4130/450

na zapytanie

ŁPJs(g) 22/500

BK4130/500

na zapytanie

ŁPJs(g) 22/550

BK4130/550

na zapytanie

ŁPJs(g) 22/600

BK4130/600

na zapytanie

ŁPJs(g) 22/650

BK4130/650

na zapytanie

ŁPJs(g) 22/700

BK4130/700

na zapytanie

ŁPJs(g) 22/750

BK4130/750

na zapytanie

ŁPJs(g) 22/800

BK4130/800

na zapytanie

ŁPJs(g) 22/850

BK4130/850

na zapytanie

ŁPJs(g) 22/900

BK4130/900

na zapytanie

ŁPJs(g) 22/950

BK4130/950

na zapytanie

ŁPJs(g) 22/1000

BK4130/1000

na zapytanie

ŁPJs(g) 22/1050

BK4130/1050

na zapytanie

ŁPJs(g) 22/1100

BK4130/1100

na zapytanie

ŁPJs(g) 22/1120

BK4130/1120

na zapytanie

Łącznik przedłużający dwuwidlasty ŁPD

 

 

ŁPDn 20/150

BK4200

na zapytanie

ŁPDn 20/300

BK4201

na zapytanie

ŁPDn 20/600

BK4202

na zapytanie

ŁPDn 20/850

BK4203

na zapytanie

ŁPDn 20/1200

BK4204

na zapytanie

ŁPDs 19/150

BK4300

na zapytanie

ŁPDPs(g) 22/150

BK4400

na zapytanie

ŁPDPn 20/150

BK4403

na zapytanie

Łączniki dwuuchowe

 

 

ŁDS 70

BK4001

na zapytanie

ŁDO 85

BK4002

na zapytanie

ŁD 136/23

BK4003

na zapytanie

ŁD 80/27

BK4004

na zapytanie

ŁD 100/23

BK4004/1

na zapytanie

ŁD 136/27

BK4004/2

na zapytanie

ŁD 70/23

BK4004/3

na zapytanie

ŁD 210/23

BK4004/4

na zapytanie

ŁD 410/23

BK4004/5

na zapytanie

ŁD 350/23

BK4004/6

na zapytanie

ŁD 70/20

BK4004/7

na zapytanie

ŁD 16/27

BK4008

na zapytanie

Łączniki do osprzętu ochronnego

 

 

ŁDR 152

BK4030

na zapytanie

ŁDS 136

BK4031

na zapytanie

ŁGUP 103

BK4032

na zapytanie

ŁGUS 103

BK4033

na zapytanie

ŁDS 130

BK4038

na zapytanie

ŁGU 27/61

BK4039

na zapytanie

ŁGU 120

BK4034

na zapytanie

ŁGU 152

BK4035

na zapytanie

ŁGU 120

BK4036

na zapytanie

ŁSGU 130

BK4040

na zapytanie

Zawleczka złącza gniazdowego

BK4006

na zapytanie

Sworzeń śrubowy kompletny

 

S19 x 34 -8.8

BK4150/34

na zapytanie

S19 x 38 -8.8

BK4150/38

na zapytanie

S19 x 43 -8.8

BK4150/43

na zapytanie

S19 x 48 -8.8

BK4150/48

na zapytanie

S19 x 52 -8.8

BK4150/52

na zapytanie

S19 x 56 -8.8

BK4150/56

na zapytanie

S19 x 60 -8.8

BK4150/60

na zapytanie

S19 x 105 -8.8

BK4150/105

na zapytanie

S19 x 125 -8.8

BK4150/125

na zapytanie

S19 x 130 -8.8

BK4150/130

na zapytanie

S19 x 145 -8.8

BK4150/145

na zapytanie

S19 x 185 -8.8

BK4150/185

na zapytanie

S19 x 205 -8.8

BK4150/205

na zapytanie

S19 x 225 -8.8

BK4150/225

na zapytanie

S22 x 34 -8.8

BK4160/34

na zapytanie

S22 x 38 -8.8

BK4160/38

na zapytanie

S22 x 43 -8.8

BK4160/43

na zapytanie

S22 x 48 -8.8

BK4160/48

na zapytanie

S22 x 52 -8.8

BK4160/52

na zapytanie

S22 x 56 -8.8

BK4160/56

na zapytanie

S22 x 60 -8.8

BK4160/60

na zapytanie

S22 x 72 -8.8

BK4160/72

na zapytanie

S22 x 83 -8.8

BK4160/83

na zapytanie

Osprzęt ochronny

Osprzęt ochronny jednostronny

 

 

RO 30/290

BK5000

na zapytanie

RO 35/290

BK5001

na zapytanie

RGJ 165

BK5010

na zapytanie

RGJ 235

BK5011

na zapytanie

RS 210

BK5020

na zapytanie

RS 110

BK5021

na zapytanie

PEDJ 170

BK5030

na zapytanie

PEDJ 240

BK5031

na zapytanie

RG 240

BK5032

na zapytanie

PO 142/300

BK5033

na zapytanie

PO 275/140

BK5037

na zapytanie

PO 300/180/270

BK5040

na zapytanie

PO 300/185/300

BK5041

na zapytanie

PO 300/230/270

BK5042

na zapytanie

PO 300/235/300

BK5043

na zapytanie

Osprzęt ochronny dwustronny

 

RGD 165

BK5110

na zapytanie

RGD 235

BK5111

na zapytanie

RSD 210

BK5120

na zapytanie

PED 170

BK5121

na zapytanie

PED 240

BK5130

na zapytanie

RGD 240

BK5131

na zapytanie

Uchwyty przelotowe wahliwe i cięgłowe

 

UWPC 110/180

BK3000

na zapytanie

UWPK 73/180

BK3008

na zapytanie

UWPK 109/350

BK3010

na zapytanie

UPWC 165/350

BK3011

na zapytanie

UPWC 135/240

BK3012

na zapytanie

UWPK 96/240

BK3013

na zapytanie

UPWC 152/350

BK3020

na zapytanie

UPWC 180/400

BK3030

na zapytanie

Uchwyty przelotowe wahliwe i cięgłowe dla przewodów HT

 

UWPC  HAWK ACSS/TW

BK3050

na zapytanie

UWPC BRANT ACSS/TW

BK3051

na zapytanie

Ciężarek

BK3009

na zapytanie

Uchwyty odciągowe zaprasowywane

 

UOZ 26/320

BK3100

na zapytanie

UOZ 30/355

BK3101

na zapytanie

UOZ 26/320/20

BK3104

na zapytanie

UOZ 30/320

BK3105

na zapytanie

UOZ 38/340

BK3106

na zapytanie

UOZ 38/385

BK3110

na zapytanie

UOZ 38/350

BK3111

na zapytanie

UOZ 48/425

BK3121

na zapytanie

UOZ 55/485

BK3130

na zapytanie

UOZs 38/370

BK3130

na zapytanie

Złączki zaprasowywalne

 

ZZA FL 6-120

BK3188

na zapytanie

ZZA FL 6-185

BK3191

na zapytanie

ZZA FL 6-240

BK3193

na zapytanie

Uchwyty odciągowe zaprasowywane HT

 

UOZ HAWK ACSS/TW

BK3150

na zapytanie

UOZ BRANT ACSS/TW

BK3151

na zapytanie

Złączki zaprasowywalne HT

 

 

Z HAWK ACSS/TW

BK3075

na zapytanie

Z BRANT ACSS/TW

BK3076

na zapytanie

Zaciski AL.

 

 

AFL 6-70

BK3500

na zapytanie

AFL 6-120/205

BK3501

na zapytanie

AFL 6-120/ 260

BK3502

na zapytanie

AFL 6-240/230

BK3503

na zapytanie

AFL6-240/280

BK3504

na zapytanie

Zaciski  zaprasowywalne proste AL.

 

 

AFL 1,7-50/1xM16

BK3604

na zapytanie

AFL 1,7-70/1xM16

BK3605

na zapytanie

AFL 1,7-95/1xM16

BK3606

na zapytanie

AFL 1,7-50/2xM12

BK3610

na zapytanie

AFL 1,7-70/2xM12

BK3611

na zapytanie

AFL 1,7-95/2xM12

BK3612

na zapytanie

AFL 6-120/2xM12

BK3614

na zapytanie

AFL 6-240/2xM12

BK3615

na zapytanie

Zaciski zaprasowywalne proste dwustronne

 

 

Z2 AFL 6-70

BK3703

na zapytanie

Z2 AFL 6-120

BK3705

na zapytanie

Z2 AFL 6-240

BK3708

na zapytanie

Wieszaki

Wieszak  uniwersalny

 

 

M 16/140 krótki

BK8000

8,50

M 16/200 długi

BK8001

10,22

M 20/130

BK8002

13,78

M 20/135

BK8003

13,78

M20/195

BK8004

14,86

M20/145

BK8005

16,91

Wieszak  kompletny

 

 

W 20/120

BK8007

159,52

W 24/120

BK8008

**

Wieszak

 

 

W P 160/34

BK8000

**

W P 160/25

BK8010

**

W P 230/25

BK8011

**

W 160/34

BK8013

91,7

Wysięgniki

Uchwyt do wysięgnika do lamp oświetlenia ulicznego UWP

 

 

UWP I

BK8116

6,38

UWP II  51/265

BK8117

8,35

UWP II 51/320

BK8118

9,01

UWP II  51/240

BK8118/1

10,10

UWP II  51/290

BK8118/2

10,96

Wysięgnik rurowy  Wo-1 i Wo-2

 

 

Wo-1  1000/500

BK8119

84,33

Wo-1  1500/1000

BK8120

105,14

Wo-1  2000/1500

BK8121

120,84

Wo-2  1000/500

BK8122

88,66

Wo-2  1500/1000

BK8123

109,29

Wo-2  2000/1500

BK8124

129,26

Wysięgnik rurowy  Wo-3

 

 

Wo-3  1500/1000

BK8125

88,54

Wo-3  1700/1200

BK8126

103,47

Wysięgnik rurowy  Wo-4 i Wo-5

 

 

Wo-4  1700/1000

BK8127

177,46

Wo-5  1700/1000

BK8128

194,08

Wysięgnik rurowy Wo-6

 

 

Wo-6 1000/500

BK8129

53,83

Wo-6 1500/1000

BK8130

79,60

Wo-6 2000/1500

BK8131

103,70

Wysięgnik lampowy WLu   25'

 

 

WLu  1000/500

BK8132

53,83

WLu  1100/550

BK8133

59,02

WLu  1300/650

BK8134

69,30

WLu  1600/800

BK8135

84,74

Wysięgnik lampowy obrotowy WLo

 

 

WLo 1100/550

BK8136

103,08

WLo 1300/650

BK8137

113,37

WLo 1600/800

BK8138

128,81

Pozostałe

Obejmy

 

 

OSO 180/4

BK1201

**

OSO 200/4

BK1202

11,91

OSO 220/4

BK1203

**

OSO 240/4

BK1204

13,18

OSO 180/6

BK1205

11,41

OSO 200/6

BK1206

11,91

OSO 220/6

BK1207

**

OSO 240/6

BK1208

13,18

OK 130   obejma kuta

BK1209

**

OK 170   obejma kuta

BK1210

**

Konstrukcja  mocna Km...

 

 

Km 1.1             180/TKS 80

BK8100

40,26

Km 1.2             200/TKS 80

BK8101

40,98

Km 1.3.            240/TKS 80

BK8102

42,68

Km 2.1             180/TKS 115

BK8103

49,32

Km 2.2             200/TKS 115

BK8104

50,01

Km 2.3             240/TKS 115

BK8105

51,72

Km 7

BK8106

59,03

Km 8

BK8107

64,48

Km 9

BK8108

99,01

Km 10

BK8109

121,53

Konstrukcje przelotowe KP

 

 

Kp-1

BK8110

27,58

Kp-2

BK8111

30,92

Kp-3

BK8112

30,55

Kp-4

BK8113

34,99

Podkładka prostokątna typu PZP

 

 

PZP M 16

BK1211

0,76

PZP M 20

BK1212

0,84

Podkładka kwadratowa typu PKP

 

 

PKP M 16

BK1213

0,76

PKP M 20

BK1214

0,84

Podkładka sprężysta typu PSP

 

 

PSP  M 16

BK1215

2,62

PSP  M 20

BK1216

2,61

Straszaki przeciw ptakom

 

 

Straszak do mocowania śrubą z otworem Ø 12

BK8300/12

41,00

Sraszak do mocowania śrubą z otworem Ø 20

BK8300/20

53,00

Straszak z uchwytem 5-85

BK8301

94,00

Osłony izolatorów wsporczych

 

 

OIW do izolatorów typ LWP

BK7001

117,00

St 20 do izolatorów typ ST 20

BK7002

117,00

Konstrukcja do odgromnika OWS

 

44,18

Podstawa PBNV-20

BK2009

342,88

Izolatory  kompozytowe

Izolator CS70-125/560 S24 S24

BK024125

100,00

Izolator CS70-170/715 E24 E24

BK024715

107,00

Izolator CS70-170/715 C16 T16

BK016715

127,00

Izolator CS70-170/950 E24 E24

BK024950

127,00

Izolator CS70-170/950 S24 S24

BK024950/170

127,00

Izolator CS70-170/1320 E24 E24

BK0241320

140,00

Układ ochrony przeciwłuk IPŁ-CS70

BK8350

63,80

KATALOG NR 5 - Osprzęt transformatorowy i osłony izolacyjne

Zaciski transformatorowe typu TOGA

Zacisk  TOGA-1/M12

BK6100

189,00

Zacisk TOGA-1/M12/N

BK6101

189,00